Кошик
Немає відгуків, додати
+380
50
500-67-76
+380
31
244-74-42
Зразок попереднього договору

Зразок попереднього договору

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

Місто Ужгород, Закарпатська область, Україна,

Двадцять третє вересня дві тисячі шістнадцятого року.

 

              (далі – Продавець), з однієї сторони та

 

(далі – Покупець), з другої сторони, разом іменовані Сторони, керуючись ст. 635 Цивільного кодексу України, домовилися про наведене нижче:

1.               Предмет договору

1.1.           Сторони зобов’язуються у строк до «30» грудня 2017 року укласти та належним чином оформити договір купівлі-продажу (далі – Основний договір) квартири № 16 (шістнадцять), загальною планованою площею 66 (шістдесят шість) кв.м., яка буде розташована на ІV-му (четвертому) поверсі корпусу (під’їзду) № 3 (три) будинку № 25 (двадцять п’ять) по вулиці Університетській в місті Ужгороді (далі - Нерухоме майно), яке належатиме Продавцю.  

              Сторони домовились, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу Нерухомого майна будуть такі:

1.1.1.    Для укладення основного договору купівлі-продажу Продавець зобов’язаний підготувати документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна.

1.1.2.    Сторони домовились, що ціна продажу Нерухомого майна за Основним договором визначається у розмірі, еквівалентному сумі 46 604,00 (сорок шість тисяч шістсот чотири) долари США 00 центів, за курсом, що складеться на міжбанківській валютній біржі (http://minfin.com.ua) на день здійснення оплати. Зафіксована Сторонами вартість Нерухомого майна в еквіваленті іноземної валюти може бути змінена виключно за письмовою згодою Сторін.

1.1.3.    У забезпечення виконання своїх обов’язків Покупець передає Продавцеві забезпечувальний платіж наступним чином:

1.1.3.1.   до підписання даного Договору Продавець одержав від Покупця грошові кошти в сумі 26 000,00 (двадцять шість тисяч) гривень, що є еквівалентом суми 1 000,00 (одна тисяча) доларів США, за курсом продажу, що склався на міжбанківській валютній біржі на день укладення даного Договору (26,00 грн. за 1 долар США).

1.1.3.2.   до «24» вересня 2016 року – грошові кошти в розмірі, що буде еквівалентним сумі 2 175,00 (дві тисячі сто сімдесят п’ять) доларів США, за курсом продажу, що складеться на міжбанківській валютній біржі на день передачі забезпечувального платежу.

1.1.3.3.   до «01» листопада 2016 року – грошові кошти в розмірі, що буде еквівалентним сумі 3 175,00 (три тисячі сто сімдесят п’ять) доларів США, за курсом продажу, що складеться на міжбанківській валютній біржі на день передачі забезпечувального платежу.

1.1.3.4.   до «01» грудня 2016 року – грошові кошти в гривнях у розмірі, що буде еквівалентним сумі 3 175,00 (три тисячі сто сімдесят п’ять) доларів США.

1.1.3.5.   до «01» лютого 2017 року – грошові кошти в гривнях у розмірі, що буде еквівалентним сумі 20 000,00 (двадцять тисяч) доларів США.

1.1.3.6.   до «01» червня 2017 року – грошові кошти в гривнях у розмірі, що буде еквівалентним сумі 17 079,00 (сімнадцять тисяч сімдесят дев’ять) доларів США.

           Сторони дійшли взаємної згоди, що у випадку дострокового (понад визначений пунктами 1.1.3.4.- 1.1.3.6. цього Договору розмір щомісячного внеску) сплати Покупцем забезпечувальних платежів, загальна вартість Нерухомого майна зменшується на суму, розраховану за наступною формулою: сума дострокового внеску * кількість повних місяців, що залишилася до кінцевого строку сплати * 1% (один відсоток).

           Зазначений вище забезпечувальний платіж у фактично внесеному розмірі підлягає поверненню Покупцю в день підписання Основного договору або зараховується в якості оплати вартості Нерухомого майна за Основним договором.

1.1.4.    Факт отримання Продавцем будь-якого забезпечувального платежу за цим Договором підтверджується його підписом у Додатку № 1 до цього Договору. 

1.1.5.    У випадку, якщо площа Нерухомого майна згідно документів органу технічної інвентаризації, виготовлених для укладення Основного договору, відрізнятиметься від площі, передбаченої п. 1.1. цього Договору, більше ніж на 1 (один) кв.м., то ціна Нерухомого майна підлягає коригуванню в сторону збільшення чи зменшення відповідно.

1.1.6.       Витрати пов’язані з оформленням цього та основного договорів сплачують Сторони в рівних частках.

1.2.           Квартира, вказана в даному договорі, відповідає наступним вимогам:

-                      від загальної системи живлення усього об’єкту, що будується, заведено кабель електричного живлення в окремий щиток та виконано внутрішню розводку;

-                      заведено комунікації центрального водопостачання та водовідведення в квартиру з розведенням до місць розташування санітарно-технічних приладів;

-                      наявна чорнова штукатурка стін та чорнові стяжки підлоги;

-                      встановлено вікна та балконні двері з металопластикового двокамерного склопакету;

-                      заведено газ;

-                      встановлено металеві вхідні двері;

-                      встановлено лічильники обліку електроенергії, води та газу;

-                      встановлено опалювальну систему (двоконтурний газовий котел та радіатори);

              Окрім того, будинок, в якому розташована квартира, що є предметом даного договору, повинен бути:

-                      сходи в під’їзді облицьовані плиткою;

-                      стіни під’їзду оздоблені декоративною штукатуркою типу «короїд».

              Продавець на день посвідчення основного договору зобов’язується провести благоустрій території навколо будинку, в якому розташована квартира, що є предметом даного договору.

              Продавець зобов’язується без письмової попередньої згоди Покупця не здійснювати наступні види робіт: засклення лоджій і балконів, демонтаж балконних віконних блоків; самовільне влаштування перегородок і огородження з газоблоків, цегли, і т.п. на балконах і лоджіях; порушувати цілісність основних несучих конструкцій (колон, перемичок, перекриття, зовнішніх та міжквартирних стін,), вентиляційних та димових каналів, влаштування додаткових витяжних каналів, підключення додаткових приладів у існуючі вентиляційні і димові канали; перероблення системи водопостачання, каналізації, газопостачання, електропостачання.

1.5.        Плановий термін введення будинку в експлуатацію та підписання договору купівлі-продажу Нерухомого майна у стані, що визначений Договором – «01» квітня 2017 року.

1.6.        У разі якщо станом на момент в часі, визначений в пункті 1.1 даного договору, будинок, в якому знаходиться Нерухоме майно буде зданий в експлуатацію, однак ще не будуть виготовлені правовстановлюючі документи на Нерухоме майно, то кінцевий строк укладення основного договору купівлі-продажу продовжується на 1 (один) місяць. У разі якщо станом на момент в часі, визначений в пункті 1.1 даного договору, будинок, в якому знаходиться Нерухоме майно буде в процесі здачі в експлуатацію, то кінцевий строк укладення основного договору купівлі-продажу продовжується на 2 (два) місяці.

1.7.        Строк вказаний в пункті 1.1. даного договору, з урахуванням положень п.п. 1.5, 1.6, продовжується за згодою Сторін  понад вказані строки до моменту висловлення Покупцем Продавцю шляхом подання особисто або надіслання посвідченої нотаріально заяви щодо повернення фактично переданого ним забезпечувального платежу, яка може бути подана після спливу строків визначених пунктами 1.5 та 1.6 даного договору – у такому разі Продавець протягом 2 (двох) місяців з дня одержання від Покупця відповідної заяви поверне Покупцю раніше переданий йому забезпечувальний платіж в гривнях за курсом продажу, що складеться на міжбанківській валютній біржі (http://minfin.com.ua) на день повернення забезпечувального платежу.

2.            Права та обов’язки сторін

2.1.        Покупець бере на себе зобов’язання:

2.1.1.    Своєчасно вносити забезпечувальний платіж в термін в розмірах, передбачених даним Договором.

2.1.2.    Не експлуатувати та не заселяти Нерухоме майно, не здійснювати роботи по його переплануванню до підписання основного договору купівлі-продажу без отримання попередньої згоди Продавця.

2.2.        Продавець бере на себе зобов’язання:

2.2.1.    Укласти із Покупцем договір купівлі-продажу Нерухомого майна за умови належного виконання останнім його зобов’язань;

2.2.2.    Після введення будинку в експлуатацію, виконання Покупцем всіх зобов’язань за цим Договором укласти із ним договір купівлі-продажу Нерухомого майна.

2.2.3.    Не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на відчуження Нерухомого майна або виникнення прав третіх осіб щодо нього (оренда, найм, обтяження тощо), за виключенням випадків погоджених з Покупцем.

2.3.        Порядок передачі Нерухомого майна.

2.3.1.    Продавець повинен передати, а покупець прийняти Нерухоме майно протягом 2 днів після укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна шляхом підписання акту приймання-передачі.

2.3.2.    Продавець може передати Нерухоме майно Покупцю, а покупець прийняти її на підставі окремого акту, до введення будинку в експлуатацію.

3.            Відповідальність Сторін

3.1.        У разі, якщо Продавець порушить по своїй вині своє зобов’язання щодо укладення Основного договору купівлі-продажу із Покупцем чи вказаною ним третьою особою, чи іншим чином ухилятиметься від його укладення, то він зобов’язаний повернути Покупцю суму фактично одержаного забезпечувального платежу за курсом продажу, що складеться на міжбанківській валютній біржі (http://minfin.com.ua) на день повернення коштів.

3.2.        У разі, якщо Покупець відмовиться від укладення Основного договору купівлі-продажу, Продавець повертає Покупцю раніше переданий йому забезпечувальний платіж в гривнях за курсом продажу, що складеться на міжбанківській валютній біржі (http://minfin.com.ua) на день повернення забезпечувального платежу, протягом 2 (двох) місяців з дня одержання від Покупця відповідної заяви.

4.            Форс-мажор

4.1.        Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили, яких Сторони не могли передбачити і які перешкоджали Сторонам виконувати свої обов’язки за цим Договором.

4.2.        Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини.

4.3.        У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.

5.            Строк дії Договору.

5.1.        Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного і належного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5.2.        Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін, яка оформляється додатковим договором до цього Договору. Зміни у цей Договір можуть бути внесені лише за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковим договором до Договору.

5.3.        Зобов’язання за цим Договором припиняється, якщо Основний договір не укладений протягом строку (у термін), встановленого цим Договором, або якщо жодна із сторін не направить другій стороні пропозицію про його укладення. В такому випадку забезпечувальний платіж у фактично внесеному розмірі підлягає поверненню Покупцю протягом 2 (двох) місяців з дня звершення строку, встановленого цим Договором. 

6.            Прикінцеві положення

6.1.        Цей Договір укладено у трьох примірниках - по одному примірнику для кожної із Сторін, та один примірник залишається у справах приватного нотаріуса.

6.2.        Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про будь-які зміни відомостей про них, які наведені в цьому Договорі. До дати отримання такого повідомлення виконання Стороною своїх зобов’язань чи реалізація прав з використанням відомостей, які вказані у цьому Договорі, вважатиметься таким, що проведено належним чином.

6.3.        Зміст прав та обов’язків за цим Договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 334, 635 Цивільного кодексу України) нам, сторонам правочину, відомий.

6.4.        Кожна зі Сторін підтверджує, що на момент підписання цього Договору: (а) вона має право укласти цей Попередній договір на умовах, які в ньому викладені; (б) вона має достатні повноваження для виконання цього Попереднього договору; (в) відсутні будь-які правочини та рішення державних органів, установ, організацій чи будь-яких осіб, які обмежують чи забороняють укласти цей Попередній договір чи виконати його.

6.5.        Кожна зі Сторін, забезпечить наявність на момент підписання Основного договору наступних умов: (а) матиме право укласти Основний договір на умовах, які викладені у Попередньому договорі; (б) матиме достатні повноваження для виконання Основного договору.

6.6.        Сторони підтверджують, що в момент укладання цього Договору вони усвідомлюють значення своїх дій і можуть керувати ними. Сторони також розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за Договором. Також сторони володіють українською мовою, що дає можливість правильно та однозначно зрозуміти та тлумачити цей Договір.

6.7.        При укладенні цього Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними. Цей Договір укладається згідно зі справжньою волею Сторін без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску. Цей Договір укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для них обставин. Цей Договір укладається з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним) і не приховує інший правочин (не є удаваним).

7.               Підписи Сторін:

Продавець:

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис, прізвище, ініціали)

Покупець:

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис, прізвище, ініціали)

             

              Місто Ужгород, Закарпатська область, Україна, Двадцять третє вересня дві тисячі шістнадцятого року. Цей договір посвідчено мною, Кішкіним Д.В., приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу. Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлено, дієздатність їх перевірено.

 

Зареєстровано в реєстрі за № __________

              Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

 

 

Приватний нотаріус                                                                                                                              Кішкін Д.В.